Mới đây, Coca-Cola đã hợp tác với OpenAI tận dụng công nghệ AI tổng hợp (Generative AI) như ChatGPT để tiếp thị và trải nghiệm của người tiêu dùng, đánh dấu là một trong những công ty hàng tiêu dùng lớn đầu tiên thông báo công khai việc sử dụng công nghệ AI đang gây bão này.
Coca-Cola sẽ hợp tác với OpenAI và Bain & Company, sử dụng các nền tảng chatbot ChatGPT và DALL-E của OpenAI để tạo bản sao quảng cáo, hình ảnh và tin nhắn được cá nhân hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *